นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2566

ปรับปรุงล่าสุด 31 มกราคม 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210