ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษพนักงานในสังกัด 2565

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 
 เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 
 ประจำปีงบประมาณ 2565 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]