ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy

ปรับปรุงล่าสุด 19 มกราคม 2566
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. งานนิติกร โดยนายคมสัน แสนทวีสุข นิติกร ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ของนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ที่ได้ลงนามมอบนโยบายเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวทางของนโยบาย No Gift Policy โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อทุกคน จะต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ในทุกช่วงเวลาและช่วงเทศกาลสำคัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210