ประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม มอบนโยบาย No Gift Policy

ปรับปรุงล่าสุด 18 มกราคม 2566
วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกท่าน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในการประชุมพนักงานประจำเดือนครั้งนี้ ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้มอบหมายนโยบายมาตรการงดการให้และรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่และเทศกาลสำคัญ ซึ่งได้ลงนามไปตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ด้วยเนื่องยังอยู่ในห้วงของเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของบุคลากรภายในองค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส จึงควรยึดแนวทางนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารมาเป็นแนวปฏิบัติ ที่ผ่านมาบุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบไม่มีการเอื้อต่อประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045-659210 โทรสาร : 045-659211
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
Website : www.nonkho.go.th
E-mail : [email protected]